Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors

 
1436-2103
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .01uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2103
Quantity   
 
1436-2104
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .1uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.27 $0.24 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20
1436-2104
Quantity   
 
1436-2105
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 1.0uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2123
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .012uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2125
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 1.2uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2153
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .015uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2153
Quantity   
 
1436-2154
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .15uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2155
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 1.5uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2183
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .018uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2183
Quantity   
 
1436-2184
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .18uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.34 $0.31 $0.29 $0.28 $0.26 $0.25
1436-2184
Quantity   
 
1436-2185
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 1.8uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2223
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .022uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2223
Quantity   
 
1436-2225
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 2.2uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.09 $0.98 $0.93 $0.89 $0.84 $0.80
1436-2225
Quantity   
 
1436-2273
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .027uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2274
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .27uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.39 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29
1436-2274
Quantity   
 
1436-2275
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 2.7uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2333
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .033uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2334
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .33uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.41 $0.37 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30
1436-2334
Quantity   
 
1436-2335
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 3.3uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2393
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .039uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2394
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .39uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.44 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34 $0.32
1436-2394
Quantity   
 
1436-2395
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V 3.9uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.91 $1.72 $1.63 $1.55 $1.47 $1.40
1436-2395
Quantity   
 
1436-2473
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2473
Quantity   
 
1436-2474
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .47uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-2563
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .056uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2563
Quantity   
 
1436-2564
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .56uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.51 $0.46 $0.44 $0.41 $0.39 $0.37
1436-2564
Quantity   
 
1436-2683
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
1436-2683
Quantity   
 
1436-2684
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 250V .68uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.53 $0.48 $0.45 $0.43 $0.41 $0.39
1436-2684
Quantity   
 
1436-2824
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-4103
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .01uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-4104
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .1uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.49 $0.44 $0.42 $0.40 $0.38 $0.36
1436-4104
Quantity   
 
1436-4105
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V 1.0uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.25 $1.12 $1.07 $1.02 $0.96 $0.92
1436-4105
Quantity   
 
1436-4153
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .015uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.36 $0.32 $0.31 $0.29 $0.28 $0.26
1436-4153
Quantity   
 
1436-4154
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .15uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-4223
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .022uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.37 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29 $0.27
1436-4223
Quantity   
 
1436-4224
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .22uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.61 $0.55 $0.52 $0.50 $0.47 $0.45
1436-4224
Quantity   
 
1436-4225
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V 2.2uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-4333
Xicon Radial Metallized Polyester Film
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.38 $0.34 $0.32 $0.31 $0.29 $0.28
1436-4333
Quantity   
 
1436-4334
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .33uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.73 $0.66 $0.62 $0.59 $0.56 $0.54
1436-4334
Quantity   
 
1436-4473
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.39 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29
1436-4473
Quantity   
 
1436-4474
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .47uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.97 $0.87 $0.83 $0.79 $0.75 $0.71
1436-4474
Quantity   
 
1436-4683
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 400V .068uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.44 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34 $0.32
1436-4683
Quantity   
 
1436-6103
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .01uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6104
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .1uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100 - 499    500+  
Price $0.67 $0.63 $0.60 $0.57 $0.51 $0.46 $0.41
Quantity   
 
1436-6105
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $2.63 $2.37 $2.25 $2.14 $2.03 $1.93
1436-6105
Quantity   
 
1436-6153
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .015uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6154
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6223
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .022uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6224
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .22uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6333
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .033uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6334
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .33uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
1436-6473
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.47 $0.42 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34
1436-6473
Quantity   
 
1436-6474
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .47uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.56 $1.40 $1.33 $1.27 $1.20 $1.14
1436-6474
Quantity   
 
1436-6683
$0.00
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors 630V .068uF 
Call 1-800-272-2737 To Order This Product

Quantity   
 
146-250V-.18K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .18uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.34 $0.31 $0.29 $0.28 $0.26 $0.25
146-250V-.18K
Quantity   
 
146-250V.012K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .012uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.012K
Quantity   
 
146-250V.015K
Xicon Radial Metallized Polyester Film
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.015K
Quantity   
 
146-250V.01K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .01uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.01K
Quantity   
 
146-250V.022K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .022uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.022K
Quantity   
 
146-250V.027K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .027uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.027K
Quantity   
 
146-250V.033K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .033uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.033K
Quantity   
 
146-250V.039K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .039uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.039K
Quantity   
 
146-250V.047K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.047K
Quantity   
 
146-250V.056K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .056uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.056K
Quantity   
 
146-250V.082K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .082uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.26 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20 $0.19
146-250V.082K
Quantity   
 
146-250V.15K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .15K 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.31 $0.28 $0.27 $0.25 $0.24 $0.23
146-250V.15K
Quantity   
 
146-250V.1K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .1uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.27 $0.24 $0.23 $0.22 $0.21 $0.20
146-250V.1K
Quantity   
 
146-250V.22K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .22uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.36 $0.32 $0.31 $0.29 $0.28 $0.26
146-250V.22K
Quantity   
 
146-250V.27K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .27uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.39 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29
146-250V.27K
Quantity   
 
146-250V.33K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .33uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.41 $0.37 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30
146-250V.33K
Quantity   
 
146-250V.39K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .39K 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.44 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34 $0.32
146-250V.39K
Quantity   
 
146-250V.56K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .56uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.51 $0.46 $0.44 $0.41 $0.39 $0.37
146-250V.56K
Quantity   
 
146-250V.68K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .68K 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.53 $0.48 $0.45 $0.43 $0.41 $0.39
146-250V.68K
Quantity   
 
146-250V.82K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V .82uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.56 $0.50 $0.48 $0.45 $0.43 $0.41
146-250V.82K
Quantity   
 
146-250V1.0K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 1.0uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.64 $0.58 $0.55 $0.52 $0.49 $0.47
146-250V1.0K
Quantity   
 
146-250V1.2K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 1.2uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.76 $0.68 $0.65 $0.62 $0.59 $0.56
146-250V1.2K
Quantity   
 
146-250V1.5K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 1.5uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.86 $0.77 $0.74 $0.70 $0.66 $0.63
146-250V1.5K
Quantity   
 
146-250V1.8K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 1.8uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.98 $0.88 $0.84 $0.80 $0.76 $0.72
146-250V1.8K
Quantity   
 
146-250V2.2K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 2.2uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.09 $0.98 $0.93 $0.89 $0.84 $0.80
146-250V2.2K
Quantity   
 
146-250V2.7K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 2.7uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.35 $1.22 $1.15 $1.10 $1.04 $0.99
146-250V2.7K
Quantity   
 
146-250V3.3K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 3.3uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.62 $1.46 $1.39 $1.32 $1.25 $1.19
146-250V3.3K
Quantity   
 
146-250V3.9K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 3.9uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.91 $1.72 $1.63 $1.55 $1.47 $1.40
146-250V3.9K
Quantity   
 
146-250V4.7K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 250V 4.7uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $2.06 $1.85 $1.76 $1.67 $1.59 $1.51
146-250V4.7K
Quantity   
 
146-400V.015K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .015uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.36 $0.32 $0.31 $0.29 $0.28 $0.26
146-400V.015K
Quantity   
 
146-400V.01K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .01uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.35 $0.32 $0.30 $0.28 $0.27 $0.26
146-400V.01K
Quantity   
 
146-400V.022K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .022uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.37 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29 $0.27
146-400V.022K
Quantity   
 
146-400V.033K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .033uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.38 $0.34 $0.32 $0.31 $0.29 $0.28
146-400V.033K
Quantity   
 
146-400V.047K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.39 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29
146-400V.047K
Quantity   
 
146-400V.15K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .15uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.53 $0.48 $0.45 $0.43 $0.41 $0.39
146-400V.15K
Quantity   
 
146-400V.1K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .1uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.49 $0.44 $0.42 $0.40 $0.38 $0.36
146-400V.1K
Quantity   
 
146-400V.22K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .22uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.61 $0.55 $0.52 $0.50 $0.47 $0.45
146-400V.22K
Quantity   
 
146-400V.33K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V .33K 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.73 $0.66 $0.62 $0.59 $0.56 $0.54
146-400V.33K
Quantity   
 
146-400V.47K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 400V
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.97 $0.87 $0.83 $0.79 $0.75 $0.71
146-400V.47K
Quantity   
 
146-400V2.2K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors uF 400V 2.2K BLUE 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $2.80 $2.52 $2.39 $2.27 $2.16 $2.05
146-400V2.2K
Quantity   
 
146-630V.015K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .015uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.39 $0.35 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29
146-630V.015K
Quantity   
 
146-630V.01K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .01uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.37 $0.33 $0.32 $0.30 $0.29 $0.27
146-630V.01K
Quantity   
 
146-630V.033K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .033uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.44 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34 $0.32
146-630V.033K
Quantity   
 
146-630V.047K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .047uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.47 $0.42 $0.40 $0.38 $0.36 $0.34
146-630V.047K
Quantity   
 
146-630V.15K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .15uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $0.78 $0.70 $0.67 $0.63 $0.60 $0.57
146-630V.15K
Quantity   
 
146-630V.22K
Xicon Radial Metallized Polyester Film Capacitors POLY MET 630V .22uF 
Quantity   1 - 4    5 - 9    10 - 24    25 - 49    50 - 99    100+  
Price $1.00 $0.90 $0.85 $0.81 $0.77 $0.73
146-630V.22K
Quantity   

Site SecurityContact Us:

LF Components
P.O. Box 998
Smyrna, TN 37167
Phone: 615-625-2885
Fax: 615-625-2885